Politikalar

ZBEÜ Personeline Tahsis Edilen Konutlarda Bilişim Kaynakları Kullanım Kuralları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

I. Amaç

Bu belge, BEÜ konutlarındaki bilişim altyapısının kullanımına ilişkin uyulması gereken kuralları tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

II. Kurallar

BEÜ konutlarındaki bilişim altyapısının kullanım kuralları aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

1.    Konutlarda personelin kampus omurga ağına bağlı olarak kullanmakta olduğu kişisel bilgisayarlar “http://bidb.beun.edu.tr” adresinde tam metni bulunan “BEÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları” çerçevesinde kullanılmalıdır.

2. Üniversitenin bilgisayar ağı yatırımları, devlet tarafından belirlenen kaynaklar kullanılarak akademik, idari, eğitim ve araştırma birincil amaçlarına hizmet etmek üzere yapılmıştır. Ağ üzerindeki kişisel ve/veya birincil kullanımlar hiçbir zaman diğer kullanıcıların birincil ağ erişim haklarını ve/veya gereksinimlerini (akademik, idari, eğitim, araştırma) olumsuz biçimde etkilememelidir. Bu doğrultuda, personelimizin kendisine tahsis edilmiş olan konuttaki bilişim altyapısını kullanırken sahip olduğu sorumluluklar aşağıda tanımlanmıştır :

a. “Peer-to-peer (P2P – noktadan noktaya)” dosya paylaşım programları ve dosya paylaşım siteleri (rapidshare vb.), telif hakları ve lisansları ihlal etmenin yanı sıra, yüksek bant genişliği tüketerek ağın birincil amaçlar için kullanımını olumsuz biçimde etkilemektedir. Bu nedenle, aşağıda sıralanan ve/veya bu kapsamda yer alan “peer-to-peer” dosya paylaşım araçları ile dosya paylaşım siteleri (rapidshare vb.) kullanılmamalıdır.

KaZaA, iMesh, eDonkey2000, Gnutella, Napster, Aimster, Madster, FastTrack, Audiogalaxy, MFTP, eMule, Overnet, NeoModus, Direct Connect, Acquisition, BearShare, Gnucleus , GTK-Gnutella, LimeWire, Mactella, Morpheus, Phex, Qtella, Shareaza, XoLoX, OpenNap, WinMX, DC++, BitTorrent, Rapidshare vb.

b. Konutta, İnternet servisi veren (web hosting servisi, e-posta servisi vb.) sunucu nitelikli bilgisayar bulundurulmamalıdır.

c. Üniversite ağ kaynaklarının, bu kaynakları kullanma hakkına sahip olmayan kişiler tarafından üniversite dışından kullanılmasına sebep olabilecek ya da üniversite dışındaki bilgisayarların üniversite içindeymiş gibi tanıtılmalarına olanak verebilecek nitelikteki servisler ve/veya programlar (proxy, relay, IP sharer, NAT , VPN vb.) çalıştırılmamalıdır.

d. Ağ güvenliğini tehdit edici faaliyetlerde (DoS saldırısı, port-network taraması, kendisine ait olmayan ağ trafiğinin dinlenmesi, vb.) bulunulmamalıdır.

e. Her bilgisayar için bir IP numarası tahsis edilmiştir. Bu IP numarası ve/veya ağ arabiriminin donanım adresi (MAC address) değiştirilmemeli, başkasına ait kullanıcı bilgisi ile bilişim kaynakları kullanılmamalıdır. Değişikliğin zorunlu olduğu durumlarda (yeni bilgisayar alımı, ethernet kartının arızalanması vb.) değişiklik mutlaka Bilgi İşlem Daire Başkanlığına (bim@beun.edu.tr) bildirilmelidir.

f. Konutlarda, adına kayıtlı bilgisayar bulunan her personel, üniversite tarafından kendisine tahsis edilen kaynakların (ağ bağlantısı, kullanıcı kodu, IP-MAC adresi ikilisi, kampus içi/dışı erişimi vb.) kullanımından, güvenliğinden ve bu kaynakların bilinçli ya da bilinçsiz olarak üçüncü kişilere kullandırılması durumunda ortaya çıkabilecek uygun olmayan faaliyetlerden birinci derecede sorumludur.

g. Lojmanlar bölgesinde bulunan ağ cihazları donanım ve yazılımlarına BİDB onayı dışında müdahele edilmemeli, yapısal kablolama elemanlarına ve cihazlara zarar verici faaliyetlerde bulunulmamalıdır.

 

III. Uygulama ve Yaptırımlar

  1. 1.    Yukarıda belirtilen kurallara uyulmadığının tesbiti durumunda aşağıdaki yaptırımlardan bir ya da birkaçı uygulanabilir :
  • Sözlü ve/veya yazılı uyarı,
  • Kampus içi ve/veya kampus dışı ağ erişiminin sınırlandırılması,
  • Kampus içi ve/veya kampus dışı ağ erişiminin kapatılması, Sunucu sistemler üzerindeki kullanıcı kodunun kapatılması, Üniversite bünyesindeki soruşturma mekanizmalarının harekete geçirilmesi,
  • Adli yargı mekanizmalarının harekete geçirilmesi.

2. Kurallara uymadığı tespit edilen ve bu nedenle ağ erişimi kısıtlanan kullanıcıların bilgisayarlarına ilişkin IP ve MAC adresleri, kısıtlanma nedeni ile birlikte https://bidb.beun.edu.tr  adresinde yayınlanır.

3. Bu kurallar yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir. Konutlarda ağ servislerinden yararlanan kullanıcılar, bu belgede yazılanları kabul etmiş sayılır. Gerekli görüldüğü durumlarda BEÜ yetkili makamlarınca, metin üzerinde değişiklik yapılabilir. Bu nedenle kullanıcıların “http://bidb.beun.edu.tr“ adresinde yer alan güncel metinleri takip etmeleri önem taşımaktadır.

4. Konutlardaki bilişim altyapısı ile ilgili soru ve öneriler için bim@beun.edu.tr mail adresi ile iletişime geçilmelidir.