Birimimiz

Misyon / Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Misyon


Üniversitemizin eğitim, öğretim, araştırma - geliştirme, toplumsal hizmet ve bilimsel alandaki faaliyetleri ile, idari ve yönetimsel işlevleri için gerekli bilişim servislerini ve bu servislerle ilgili destek, danışmanlık, eğitim  hizmetlerini kullanıcı  ve  çalışanlarının  memnuniyetlerini ve  bilişim  güvenliklerini  göz  önünde bulundurarak etkin ve kesintisiz sunmaktır.

Bülent  Ecevit  Üniversitesinin  bilişim  politika  ve  stratejilerinin  yapılandırılması  yönünde  etkin  roller üstlenmek,  bilişim alanındaki konularda araştırma - geliştirme faaliyetlerine destek ile var olan oluşumlara katkı vermek ve yönlendirici olmaktır.

Vizyon

Sloganımız "Daima ileri..."

Üniversitemizin daima gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak ve çözümlere  yönlendirecek,  daima  öncü,  alanında  "ilk akla gelecek ve örnek gösterilecek", rekabet gücü yüksek, güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu bir birim olmaktır. 

Başkanlığımız bu vizyona insan haklarına, yasalara ve çevreye saygılı çalışanları ile birlikte ulaşacaktır.